Planleggingsdager

Planleggingsdager for barnehageåret 2017/18:

15.09.17
06.10.17
17.11.17
19.01.18
16.02.18
11.05.18

Personvern