Språk

Språk er kommunikasjon og fundamentalt i alt vi gjør. Kommunikasjonsformene er så mye mer enn bare det verbale og nonverbale. Vi utvider fantasien, musikaliteten, ordforrådet, den sosiale kompetansen, kroppsspråket og forståelsen gjennom å lese, synge, dramatisere og leke med rim, regler og rytmer. Vi skal la dette fylle de ulike fagområdene på ulike måter. Vi har delt året inn i fire kvartal som har sitt eget fokusområde inn under hovedtemaet Språk.

 

Personvern og cookies